Programul Operational Regional Axa 2.1A

Programul Operational Regional Axa 2.1A promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

APEL INCHIS (Proiectele depuse se afla in perioada de implementare)

Solicitanti eligibili:

  1. Societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor, iar investitia este localizata in mediul urban;
  1. Sunt eligibile investitiile localizate doar in regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru;
  1. Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa;
  1. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile. (Vezi Lista);
  1. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada mai mare sau egala cu un an fiscal integral si a inregistrat profit la 31.12.2018;
 1. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 1 salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau are cel putin 1 salariat inregistrat cu norma intreaga la momentul depunderii Cererii de Finantare;

 

Cheltuieli Eligibile:

 1. Lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente;
 2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, etc.;
 3. Achizitionarea de instalatii / echipamente specific, utilizate in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor specifice, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 4. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar;
 5. Investitii in realizarea instrumentelor de comercializare online;
 6. Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.

 

Valoarea finantarii Nerabursabile este cuprinsa intre 25.000 eur -> 200.000 eur.

Rata de finantare prin intermediul POR 2.1 A este de maxim 90%.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.07.2019 ora 12:00:00

Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.11.2019 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Ai o idee de investitie?

Programeaza-ti acum intalnirea cu un consultant!