Programul Operational Regional Axa 2.2

Programul Operational Regional Axa 2.2 sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

APEL INCHIS (Proiectele depuse se afla in perioada de implementare)

Solicitanti eligibili:

 1. Societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderile mijlociii non-agricole din mediul rural;
 2. Sunt eligibile investitiile localizate in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii.
 3. Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa;
 4. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile. (Vezi Lista);
 5. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada mai mare sau egala cu un an fiscal integral si a inregistrat profit la 31.12.2018;
 6. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

 

Cheltuieli Eligibile:

 1. Lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente;
 2. Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, etc.;
 3. Achizitionarea de instalatii / echipamente specific, utilizate in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor specifice, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 4. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar;
 5. Investitii in realizarea instrumentelor de comercializare online;
 6. Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.

 

 

Valoarea finantarii Nerabursabile este cuprinsa intre 500.000 eur -> 5.000.000 eur.

Rata de finantare prin intermediul POR 2.2 este:

Categoria IMM / Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Intreprinderi mici si microintreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Ai o idee de investitie?

Programeaza-ti acum intalnirea cu un consultant!