Ajutoare de stat pentru HoReCa si Agentiile de Turism!


Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta Schema este echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica (legata).

Modalitatea de acordare: Prin prezenta Schema sunt acordate Granturi in cuantum de 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN prevazute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.


Categorii de beneficiari:

Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230 , precum şi întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990.
Activitatile sunt eligibile daca sunt desfasurate in baza unor licente/ certificate/autorizatii/ atestate care trebuie sa fie valabile la momentul transmiterii formularului de inscriere in cadrul Schemei de finantare.
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat (chiria in avans nu este eligibila);
d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, necesare reluarii activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului, cu exceptia TVA deductibil si bugetele locale;
i) cheltuieli salariale, atat cheltuielile cu salariile nete, cat si cele aferente taxelor si impozitelor salariale.
Procedura de implementare a acestei Scheme de ajutor de stat este instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19.