Dezvoltare acivitati neagricole

Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020, Submasura 6.4)
Beneficiari eligibili Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate (start-ups) din spatiul rural;

Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala, in cadrul intreprinderii deja existente,care se  incadreaza in categoria microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Activitati eligibile Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

– fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

‐ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

‐ activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;

‐ industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;

‐ fabricare produse electrice, electronice;

Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole –

olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investiţii legate de furnizarea de servicii:

‐ servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

‐ servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

‐ servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;

‐ activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;

‐ servicii tehnice, administrative

-Servicii de coafura si alte servicii de infrumusetare , etc.

Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activităţi de

agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare)

Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea

comercializării.

Obiectivul programului Facilitarea diversificarii activitatii existente, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca.
Valoarea maxima a grantului

(finantarii nerambursabile )

200.000 euro.
Contributia beneficiarului Minim 10% – pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie  si servicii , agro-turism si servicii medicale/ sanitar-veterinare si pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Minim 30% –pentru ceilalti solicitanti eligibili

Termen Apel lansat.