Ferme Vegetale si Animale

Investitii in exploatatii agricole (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020, Submasura 4.1)
Beneficiari eligibili Fermierii – persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.
Activitati eligibile Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice;

Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;

Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene;

Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri;

Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii;

Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intrun proiect de investitii la nivel de ferma;

Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Obiectivul programului Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute; Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale; Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investitii; Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

Valoarea grantului

(finantarii nerambursabile )

Pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

Maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici.

Pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

Maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

Maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro.

Pentru fermele mici din sectorul zootehnic și proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

Maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici.

Contributia beneficiarului 50% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO

30% din totalul cheltuielilor eligibile In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO

Termen Apel lansat.