Pescuit

 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020

           Au fost lansate in consultare publica  GHIDURILE SOLICITANTULUI si ANEXELE pentru urmatoarele masuri :

  • Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  • Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.
  • Măsura :II.2 Investiții productive în acvacultură
  • Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Gasiti GHIDURILE SOLICITANTULUI si ANEXELE accesand: POP Masuri noi in consultare