Pomicultura

Investitii in exploatatii pomicole (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020, Submasura 4.1 a)

Beneficiari eligibili Persoana fizica autorizata Intreprinderi individuale Intreprinderi familiale Societate comerciala Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat Societate agricola Societate cooperativa agricola Cooperativa agricola Grup de producatori Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.
Activitati eligibile · investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;

 

· investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;

· infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;

· investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

· investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

· infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

· investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;

· investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Obiectivul programului Cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

 

Valoarea grantului

 

(finantarii nerambursabile )

Variabila intre 50 % si 90 %.astfel :

 

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

• Ferme mici:

 intensitatea sprijinului prorneste de la  50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși :

– 100.000 euro pentru achiziții simple;

– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

• Ferme medii :

– intensitatea sprijinului este  prorneste de la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

• Ferme mari:

 – intensitatea sprijinului este prorneste de la  50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).        

 

• Forme asociative :

– intensitatea sprijinului este prorneste de la  50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Contributia beneficiarului Variabila