Procesare

Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020, Submasura 4.2)
Beneficiari eligibili Intreprinderile, cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole.
Activitati eligibile · Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, depozitare inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

 

· Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;

· Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

· Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.

Obiectivul programului Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici si a crearii de locuri de munca.
Valoarea grantului

 

(finantarii nerambursabile )

Pana la  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM , ptr. proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

 

Pana la  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi ,ptr proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

Pana la  2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori.

Contributia beneficiarului 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/ cooperative;  60% pentru alte intreprinderi.
Termen Apel lansat.