PNDR Septembrie – 2018

AU FOST DESCHISE URMATOARELE APELURI DE PROIECTE: 

  Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale – Submasura 6.2 

Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – Submasura 6.4 

Aria de aplicabilitate teritoriul ITI – Delta Dunarii 

 

 

Perioada de depunere intervalul 3 septembrie – 31 decembrie 2018. 

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestor submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Domeniile de activitate acoperite in cadrul sub-masurilor 6.2 si 6.4 – zona ITI – Delta Dunarii sunt:

 • Activitati de productie in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.; 
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural1 etc.).

 

  Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale – Submasura 6.2 

Beneficiarii eligibili:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi infiintate in anul depunerii Cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).


Sprijinul nerambursabil va fi in valoare de:

 • 70.000 Euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism;
 • 50.000 Euro/proiect in cazul altor activitati.
 • Va fi acordat sub forma de prima (suma forfetara) in doua transe astfel:
 • 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractului de finantare.


Pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2018:

 • 80 de puncte pentru perioada 03.09 – 30.09.2018; 
 • 60 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2018;
 • 30 de puncte pentru perioada 01.11 – 30.11.2018;
 • 15 puncte pentru perioada 01.12 – 31.12.2018.